เกี่ยวกับเรา

image

บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษธนากร จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษธนากร จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2519  บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตกระดาษคราฟท์คุณภาพดี ได้มาตรฐานพร้อมด้วยการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ตรงตามเวลา และราคาเป็นกันเอง

ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหาร กับการให้บริการด้านงานบรรจุภัณฑ์มากกว่า 40 ปี  เราเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตกระดาษคร๊าฟท์ที่มีความแข็งแรง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพกระดาษ มาตรฐานคุณภาพกล่องกระดาษลูกฟูก เป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เราตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ตลอดจนมีการตรวจสอบคุณภาพและขนาดของกล่องอย่างดีก่อนที่จะมีการจัดส่ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าเรา

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

เรามุ่งมั่น สู่การเป็น "Total Packaging Solution Provider" เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมและคุณค่าเพื่อตอบสอบความต้องการให้แก่ผู้บริโภค ผู้ส่งออก และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน
เราให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และขั้นตอนการผลิต ไปจนถึงการส่งมอบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ท่านนำสินค้าจัดส่งไปยังผู้บริโภคปลายทางได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดความเสียหาย

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เรามุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการจัดการของเสีย เพื่อหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ช่วยอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้วัตถุดิบจากกระดาษเก่าเหลือใช้(recycle paper)เพื่อนำมาเข้ากระบวนการผลิตเยื่อกระดาษที่ใช้กระดาษเก่า ผ่านกระบวนการรีไซเคิลแปรสภาพเป็นเยื่อกระดาษ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษคราฟท์ การรีไซเคิลเป็นการนำสิ่งที่ไม่เป็นที่ต้องการกลับมาสร้างประโยชน์ใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ลดการตัดไม้ รักษาสิ่งแวดล้อมในทางอ้อม
image
image
image

นโยบายคุณภาพ

  • ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ด้วยบุคลากรทีมีความชำนาญและวัตถุดิบที่มีการคัดสรรคุณภาพผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้ความใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
  • ตระหนักและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความคุ้มค่าของสินค้าและบริการ
  • ร่วมมือร่วมใจพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรบนฐานความรู้ ด้วยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
Image

เกี่ยวกับกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูก นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยม สำหรับใช้ในการผลิต และการจัดส่งสินค้า สาเหตุที่กระดาษลูกฟูก ได้รับความนิยมในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เนื่องจาก ความทนทาน สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย น้ำหนักเบา เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทันสมัย สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการได้ สามารถปกป้องสินค้า สามารถพิมพ์ลวดลายเพื่อให้ข้อมูลและทำให้เกิดความสวยงามราคาประหยัด

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก

Image
ในแถบอเมริกาเหนือ กล่องกระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมใช้ในการบรรจุสินค้า เพื่อการจัดส่งสำหรับสินค้าแทบทุกชนิด ด้วยเหตุผลต่างๆมากมาย เช่น ความสามารถในการปกป้องรักษาสินค้าที่ดีเยี่ยม, ต้นทุนต่ำ, สามารถจัดหาได้ง่าย, ต้นทุนในการออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของสินค้าแต่ละชนิดต่ำ นอกจากนั้น ยังมีเหตุผลอื่นๆ เช่น
กระดาษลูกฟูกสามารถป้องกันสินค้าระหว่างการจัดส่ง และสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ในกรณีที่สินค้ามีความต้องการพิเศษ เช่น น้ำหนักมาก แตกง่าย หรือเป็นวัตถุอันตราย
Image
กระดาษลูกฟูกถูกออกแบบให้สามารถนำมาเรียงซ้อนกันได้ มันสามารถทนต่อแรงกดทั้งด้านบน และด้านข้าง รวมถึงมีการทดสอบความสามารถในการทนต่อแรงดันทะลุ
กระดาษลูกฟูกสามารถนำมาออกแบบในแบบต่างๆได้หลากหลาย โดยสามารถตัดและพับเป็นขนาดและรูปแบบต่างๆ ได้มากมายนับไม่ถ้วน รวมถึงสามารถนำมาพิมพ์ให้มีรูปแบบ สีสันสวยงามด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยได้
Image
กระดาษลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง และสามารถพิมพ์ข้อความและรูปภาพลงบนตัวกระดาษได้
กระดาษลูกฟูกได้ผ่านการทดสอบแรงกระแทก ความทนทานต่อการตกจากที่สูง และความทนทานต่อการสั่นสะเทือน และถือได้ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับใช้ในการขนส่งสินค้า
Image

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูกส่วนใหญ่จะทำจากวัสดุรีไซเคิ้ล และมักจะผลิตจากเศษของที่ใช้แล้วจากมนุษย์ การผลิตกระดาษลูกฟูกไม่มีการใช้วัสดุมีพิษ หรือทำลายชั้นโอโซน

ปัจจุบันมีการวิจัย และพัฒนาความสามารถของตลาดลูกฟูกอยู่ตลอดเวลา เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ ความสามารถของกระดาษลูกฟูก เช่น ความแข็งแรง, ความสามารถในการพิมพ์, ความทนทานต่อความชื้น และการนำไปรีไซเคิ้ล

การรีไซเคิลกระดาษลูกฟูก
มากกว่า 74% ของผลิตภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกจะถูกนำไปรีไซเคิ้ล ทำให้กระดาษลูกฟูกนับได้ว่าเป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราการถูกนำไปรีไซเคิ้ลสูง ที่สุด

โครงสร้างของกระดาษลูกฟูก

แผ่นกระดาษลูกฟูก ประกอบด้วยสองส่วนประกอบหลัก ดังนี้
  • กระดาษแผ่นเรียบ (Liner Board) - คือ กระดาษแผ่นเรียบที่ติดอยู่กับลอนลูกฟูก
  • ลอนลูกฟูก (Corrugated Medium) - คือ ส่วนของกระดาษที่มีลักษณะเป็นคลื่น และอยู่ติดกับแผ่น Liner board
Image