บริจาคเตียงกระดาษสำหรับผู้ป่วย

บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษธนากร จำกัด ร่วมบริจาค เตียงกระดาษ ให้กับสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

10
03
02
12
01
09
13
11
04
07
05
06
08
14